1.Masahiro Takanashi b Chie Koishikawa

2.Yuna Mizumori b Sayaka

3.Chon Shiryu b Baliyan Akki