DDT Who's Gonna Top Tour? In Yokohama Results

1.Akito, Tetsuya Endo b Hideki Okatani

2.DAMNATION's Paulie, Hino b Tomomitsu Matsunaga, Yukio Naya

3.Pheromones b 37KAMIINA's Shunma, Ueno, and Hirata

4.Junretsu's Akiyama, Watase, Okada b Naomi Yoshimura, Yukio Sakaguchi, Yuya Koroku

5.Takumi Tsukamoto, Yasu Urano b DAMNATION's Soma, Daisuke

6.Chris Brookes, HARASHIMA b Konosuke Takeshita, Keigo Nakamura

Post a Comment

0 Comments