1.Akito defeated Yuko Ueno and Yukio Naya

2.YOSHIHIKO, Mecha Mummy, Poco-tan defeated Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Antonio Honda

3.DAMNATION's Daisuke, Endo, Soma, Hino defeated Chris Brookes, Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi, Yuya Koroku

4.Saki Akai defeated Yuna Manase

5.Shinya Aoki defeated Kazuki Hirata in a Death Match to retain the DDT Extreme Title

6.HARASHIMA, Naomi Yoshimura, MAO, Yuto Aijima defeated Jun Akiyama, Yusuke Okada, Hideki Okatani,  Azul Dragon

7.37KAMIINA's Takeshita, Shunma defeated Danshoku Dino, Yuki Ino to retain the KO-D Tag Titles