1.TollGlanz's Tank, Kotaro, Ayato defeated Takuho Kato, Akira Hyodo, Kazumasa Yoshida

2.Kaji Tomato, Yatsuhiko Yoshino defeated Kankurao Hoshino, Rina Shingaki

3.Ayumu Honda defeated Kosuke Sato

4.Hideyoshi Kamitani, Kokutenshi, Ishikawa Yuki defeated King Takuma, Naka Shuma, Taylor Adams in a Hardcore Match

5.Yuji Okabayashi, Kazuki Hashimoto defeated Kinnoutou's Kengo, Kunio

6.Taishi Takizawa, Daichi Hashimoto defeated Tatsuya Hanami, Yuya Aoki