1.Shotaro Ashino defeated Rei Saito

2.Francesco Akira, Fuminori Abe defeated Hikaru Sato, Ryoma Tsukamoto

3.Takao Omori defeated Jun Saito

4.Yoshitatsu, Seigo Tachibana, Carbell Ito defeated Black Mensore, El Brave, Koji Niizumi to retain the AJPW TV 6-Man Tag Titles

5.Purple Haze defeated Evolution's Suwama, Tamura Dan

6.NEXTREAM's Miyahara, Yuma, Atsuki defeated Total Eclipse's Jake Lee, Tajiri, Hokuto