1.Riko Kaiju vs Riko Kawahata ended in a 15-minute time limit draw

2.Tsukasa Fujimoto defeated Hanako Nakamori and Itsuki Aoki in a High Speed Scramble

3.Hiroyo Matsumoto, Nanae Takahashi, Yumiko Hotta defeated Ayame Sasamura, Makoto, Riko Kaiju

4.Arisa Nakajima, Yuu defeated Rina Yamashita, Ryo Mizunami