1.Kazuyuki Fujita b Akitoshi Saito

2.Katsuhiko Nakajima b Kotaro Suzuki

3.Ken-o b Daiki Inaba

4.Keiji Muto b Manabu Soya