1.Naruki Doi, Takashi Yoshida b Ben-K, Ho Ho Lun

2.Ultimo Dragon, Susumu Yokosuka b Ken'ichiro Arai, Yosuke <3 Santa Maria

3.R.E.D.'s BxB , KAI, SB KENTo b High-End's YAMATO, Kagetora, Dragon Kid

4.Natural Vibes' Horiguchi, Shimizu b Yasushi Kanda, Gamma

5.Masquerade's Skywalker, Minoura, Jason Lee, Dragon Dia, Estrella b R.E.D.'s HYO, Eita, Dia Inferno, Ishida