NPH 70th Anniversary Legacy Results

1.Magatsuki's Takizawa, Mashimo b TollGlanz's Yoshida, Yoshino

2.Naomichi Marufuji, Junta Miyawaki b Kinya Okada, Yasutaka Yano

3.Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi, Yasufumi Nakanoue b Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani, Yuya Aoki

4.Rui Hiugaji, Taro Nohashi b MUSASHI, Koji Kawamura

5.Yuji Nagata, Ryusuke Taguchi b Hiroyoshi Tenzan, Master Wato

6.Masaaki Mochizuki won a main event battle royal

Post a Comment

0 Comments