1.Fukigen Death b Lady C

2.Syuri b Waka Tsukiyama

3.Konami b Mai Sakurai

4.Unagi Sayaka b Ruaka by DQ

5.Koguma b Saki Kashima

6.Mayu Iwatani b Mina Shirakawa

7.AZM b Takumi Iroha

8.Starlight Kid b Himeka