1.Masakatsu Funaki b Akitoshi Saito

2.Kazushi Sakuraba b Kotaro Suzuki

3.Masaaki Mochizuki b Daiki Inaba

4.Kaito Kiyomiya b Manabu Soya