1.SHO b Ryohei Oiwa

2.Yujiro Takahashi b Kota Ibushi

3.Great O-Khan b Tanga Loa

4.Toru Yano b KENTA

5.Zack Sabre Jr b Tetsuya Naito

6.SHINGO b Tomohiro Ishii