1.KAZMA SAKAMOTO, Quiet Storm b Rekka, Minoru Tanaka

2.Michiko Miyagi b AKARI

3.Yu Iizuka b Jun Tonsho

4.Ryuichi Kawakami, Hayato Tamura b #STRONGHEARTS' CIMA, Irie

5.#STRONGHEARTS' T-Hawk, El Lindama, Onizuka b Kaz Hayashi, Ito Takanori, Atsuki Aoyagi