1.Antonio Honda vs Yuna Mizumori ended in a 15-minute time limit draw

2.Hoshitango, Masahiro Takanashi b Mei Suruga, Tokiko Kirihara

3.Baliyan Akki b Chie Koishikawa