1.Baliyan Akki vs DJ Nira ended in No Contest

2.Chris Brookes, Yuna Mizumori defeated Chie Koishikawa, Mei Suruga

3.Chon Shiryu defeated Masahiro Takanashi