1.R.E.D.'s Eita, Ishida, HYO b Masquerade's Jason Lee, Estrella, Dragon Dia to win the Open the Triangle Gate Titles

2.Ken'ichiro Arai, Punch Tominaga b Gamma, Mondai Ryu

3.Takashi Yoshida b Ko no Mama Ichikawa, Shachihoko Boy, Yosuke <3 Santa Maria in a handicap match

4.Ultimo Dragon, Naruki Doi, Masaaki Mochizuki b Genki Horiguchi, UT, Jacky

5.Don Fujii, Yasushi Kanda b Riki Iihashi, Ishin Iihashi

6.R.E.D.'s BxB, KAI, SB KENTo, Dia Inferno b High-End's Dragon Kid, Okuda, Ben-K, Kagetora

7.Diamante b Shun Skywalker by ref stoppage

8.Natural Vibes's Shimizu, Susumu b Strong Machine Corps to retain the Open the Twin Gate Titles

9.YAMATO b Kota Minoura to retain the Open the Dream Gate Title