DDT Who's Gonna Top Tour? in Sendai Results

1.DISASTER BOX's Naiomi Yoshimura, Toru Owashi defeated Antonio Honda, Shunma Katsumata in a lucha rules tag match opener.
2.Akito, Yuna Manase defeated Hideki Okatani, Saki Akai

3.Ilusion defeated El Unicorn

4.DAMNATION's Hiroshi Yamato, Soma Takao, Yuji Hino defeated Danshoku Dino, Kazuki Hirata, Yuki Ino

5.Chihiro Hashimoto, HARASHIMA defeated Yukio Sakaguchi, Yukio Naya

6.37KAMIINA's Konosuke Takeshita, MAO, Yuki Ueno defeated Chris Brookes, Kazusada Higuchi, Keigo Nakamura

Post a Comment

0 Comments