DDT Who's Gonna Top Tour? in Osaka Results

1.Naomi Yoshimura, Keigo Nakamura defeated Yukio Sakaguchi, Yuya Koroku

2.Yuki Ino defeated Mad Paulie

3.Akito, Mizuki Watase, Yukio Naya defeated DISASTER BOX's HARASHIMA, Toru Owashi, Kazuki Hirata

4.DISASTER BOX's HARASHIMA, Tory Owashi, Kazuki Hirata defeated Akito, Mizuki Watase, Yukio Naya

5.DAMNATION's Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo, Soma Takao defeated Jun Akiyama, Yusuke Okada, Hideki Okatani

6.Danshoku Dino vs Shunma Katsumata ended in No Contest

7.37KAMIINA's Konosuke Takeshita, Yuki Ueno, MAO defeated Chris Brookes, Antonio Honda, Kazusada Higuchi

Post a Comment

0 Comments