DDT Dramatic Survivor Results

1.Mad Paulie defeated Keigo Nakamura

2.DISASTER BOX's HARASHIMA, Hirata, Yoshimura, Owashi defeated DAMNATION's Sasaki, Soma, Endo, Hino in a Dramatic Survivor First Round Match

3.Junretsu's Okatani, Akiyama, Watase, Yusuke defeated 37KAMIINA's Takeshita, MAO, Ueno, Shunma in a Dramatic Survivor First Round Match

4.Eruption's Higuchi, Saki defeated Akito, Yukio Naya 

5.Danshoku Dino, Yuko Ino defeated Antonio Honda, Sanshiro Takagi

6.Chris Brookes defeated Yukio Sakaguchi by stoppage

7.37KAMIINA's Takeshita, MAO, Shunma, Ueno defeated DAMNATION's Sasaki, Soma, Endo, Hino in a Dramatic Survivor Finals Match

Post a Comment

0 Comments