AJPW Super Deluxe Series Day 4 Results

1.Yoshitatsu, Seigo Tachibana b Jun Saito, Rei Saito

2.Purple Haze b Hikaru Sato, Ryoma Tsukamoto

3.Atsuki Aoyagi, Rising HATATO, Francesco Akira b Tajiri, Black Mensore, Dan Tamura

4.NEXTREAM's Miyahara, Yuma b Koji Iwamoto, Ryuki Honda

5.Shuji Ishikawa b Takao Omori to retain the GAORA TV Title

6.Suwama, Shotaro Ashino, SUGI b Total Eclipse's Jake Lee, Omori, Kodama

Post a Comment

0 Comments