1.Francesco Akira defeated Rising HAYATO

2.Takao Omori defeated Kikutaro

3.Black Mensore, Kohei Sato defeated Evolution's Hikaru Sato, Dan Tamura

Total Eclipse's Jake Lee, Tajiri, Yusuke Kodama, Hokuto Omori defeated Yoshitatsu, Rei Saito, Ryoma Tsukamoto, Jun Saito

4.#STRONGHEARTS' T-Hawk, El Lindaman defeated Purple Haze to win the All Asia Tag Titles

5.SUGI defeated Atsuki Aoyagi to retain the All Japan World Junior Title

6.Suwama, Shotaro Ashino defeated NEXTREAM's Kento Miyahara, Yuma Aoyagi to win the All Japan World Tag Titles