1.Shiori Asahi b Rina Shingaki

2.Toll Glanz b Andrew Kingdom by dq

3.Kaji Tomato b Naka Shuma

4.Ayumu Honda, CHANGO, Taishi Takizawa b Kengo Mashimo, Tatsuya Hanami, Kunio Toshima

5.Koji Doi b Tank Nagai