Red's 2019 G1 Climax Awards

Image result for tomohiro ishii
Best Matches & Match of the Year Contenders:
1.Ishii vs Moxley ****1/2

2.Ishii vs Juice ****1/2

3.Naito vs SHINGO ****1/2

4.Okada vs Kota ****1/2

5.Okada vs Ospreay ****3/4

6.Okada vs SANADA ****3/4

7.SHINGO vs Ishii ****3/4

MVP: Ishii
Honorable Mention: Okada